Onze syndicgebouwen aan de kust

Voor een vakkundig en professioneel beheer van uw gebouw als syndicus of rentmeester bent u bij ADW Immo absoluut  aan het juiste adres. Ons kantoor telt in haar rangen 2 erkende syndici en een medewerkster die weldra haar opleiding tot erkend syndicus (waarschijnlijk succesvol)  zal afsluiten. Sinds 2008 hebben wij ons nog meer toegespitst op en gespecialiseerd in de syndicusmarkt. Het is onze ambitie deze tak verder uit te breiden, uiteraard zonder de kwaliteit van onze dienstverlening terzake te verminderen. Wanneer opportuun of noodzakelijk breiden wij onze cel beheer dan ook  verder uit. Momenteel werken 5 van onze 9 medewerkers volledig of deels in dit segment. Wij beheren bijna 100 gebouwen, waarvan een ruime meerderheid als syndicus en de rest als rentmeester. Deze gebouwen zijn zowel aan de kust als in het binnenland gelegen en situeren zich allemaal in Oost- en West-Vlaanderen. Wij hebben zowel ervaring met grote als kleine gebouwen en zowel met nieuwbouw als met bestaande gebouwen. Meer dan de helft van de gebouwen zijn sedert hun oplevering als nieuwbouw onder ons beheer. Wij durven dan ook te stellen dat we perfect geplaatst zijn om ook syndicus te worden van het gebouw waarvoor u een beheerder zoekt. Voor een vrijblijvende en gratis offerte mag u ten allen tijde een vraag richten aan yves@adwimmo.be of info@adwimmo.be. Het volstaat ons te laten weten uit hoeveel kavels (= appartementen, studio’s, handelszaken, garages, staanplaatsen binnen of buiten en bergingen met 1000-en) uw gebouw bestaat of ons de statuten van uw residentie te bezorgen. Als we syndicus worden van uw gebouw verzorgen wij uiteraard alle noodzakelijke administratie hierrond.
 
Wij zijn ook verzekeringsmakelaar voor tal van maatschappijen. Dankzij de omvang van onze portefeuille kunnen we uiterst voordelige tarieven aanbieden voor blokpolissen en zijn we ook hierin gespecialiseerd, ons kantoor herbergt tevens heel wat verzekeringsknow-how, wat bij het beheer van schadegevallen in de gebouwen die we beheren, de mede-eigendom in kwestie al veelvuldig ten goede is gekomen. Quasi alle gebouwen onder ons beheer worden door ons dan ook verzekerd.
 
Enige toelichting bij enkele relevante termen inzake mede-eigendom. Men spreekt van een mede-eigendom zodra er meer dan één eigenaar is in hetzelfde gebouw. In een mede-eigendom heb je privatieve delen (bv appartementen, handelszaken, garages, bergingen etc) en gemene of gemeenschappelijke delen (liften, trappen, inkom, tellerruimtes, fietsen- en vuilnisberging, buitenmuren, daken etc). Een syndicus beheert de gemene delen van een gebouw op financieel, administratief en technisch vlak en voert de beslissingen van de Algemene Vergadering(AV)  uit, mits het respecteren van de wet op de mede-eigendom en de modaliteiten van de statuten. De statuten bestaan uit de basisakte (definieert de privatieve en gemeenschappelijke delen) en het reglement van mede-eigendom (preciseert de rechten en de plichten van de mede-eigenaars, bepaalt de spelregels van de VME). De AV is in principe  het enige beslissende orgaan van de Vereniging der Mede-eigenaars (VME). De syndicus is dus geen beslisser maar een uitvoerder (van de genomen beslissingen door de AV). Hierbij kan hij worden bijgestaan door een adviserende en controlerende Raad van Mede-eigendom (RVM, wettelijk verplicht vanaf 20 appartementen, studio’s of handelszaken). De voorzitter is de eigenaar die de AV in goede banen leidt wanneer nodig, de moderator van de vergadering (die door de syndicus wordt voorbereid en gegeven), de rekening-commissaris controleert jaarlijks de boekhouding van de residentie en brengt hiervan verslag uit op de AV. De secretaris controleert de notulen, het redactioneel gedeelte van de AV. De syndicus verdeelt de gemeenschappelijke kosten over de eigenaars door toepassing van algemene of bijzondere verdeelsleutels voorzien in de statuten. Dit doet hij door periodiek (jaarlijks is het meest transparant) een afrekening te maken waarvan de reeds betaalde voorschotten (die betrekking hebben op de afrekenperiode) worden afgetrokken. Bij opstart van het gebouw wordt een werkkapitaal gevormd, deze vormen de werkingsmiddelen van de syndicus. Het reservekapitaal is een spaarpot om te anticiperen op toekomstige grote gemeenschappelijke kosten (bv gevelrenovatie of een nieuwe lift). Als de AV beslist een reservekapitaal op te starten, dient elke eigenaar hieraan deel te nemen. In tegenstelling tot het werkkapitaal wordt uw aandeel in het reservekapitaal als verkopende eigenaar niet teruggestort.

Offerte aanvragen Volmacht formulier